دسته: مدیریت ساخت

Machine-Learning

ماشین لرنینگ در مهندسی عمران

یادگیری‌ماشین، زیر مجموعه‌ای از هوش‌مصنوعی است ، با استفاده از تکنیک‌های یادگیری‌ماشین، کامپیوتر الگوهای موجود در داده‌ها(اطلاعات پردازش شده) را یادگرفته و می‌تواند از آن استفاده کند. توجه داشته باشید که در این تکنیک‌ها، یادگیری در یک سیستمِ کامپیوتری، بدون برنامه‌نویسیِ صریح(Explicit Programming) صورت می پذیرد.