دسته: هیدرولیک

ترک خوردگی سد

همه ی سد های دنیا به دلایل متعددی دچار ترک خوردگی می شوند. ترک خوردگی سد های بزرگ مورد بررسی مهندسین قرار گرفت. برخی به دلیل گرما، برخی به دلیل نامناسب بودن مواد اولیه، برخی دیگر نیز به دلیل مواد شیمیایی دچار ترک خوردگی شدند. اما باید بگوییم این ترک خوردگی ها را می توان به راحتی کنترل نمود و حتی ترمیم کرد.