دسته: ضوابط

علل در رفتن قالب حین بتن ریزی

باید بگوییم زمانی که مهندسین اقدام به ساخت و ساز می نمایند، به دلایل مختلفی سازه دچار در رفتن قالب حین بتن ریزی می شود. این مسئله منجر می شود تا میان دانه های درشت سنگدانه هیچ ملاتی مشاهده نشود. از طرفی دیگر استحکام بنا مورد تزلزل قرار می گیرد.

طبقه نرم در ساختمان

دلایل به وجود آمدن طبقه نرم در ساختمان
باید بگوییم در هر سازه ای دلایلی مختلفی منجر به ایجاد طبقه نرم می گردد. می توانیم بگوییم مهمترین دلیل در به وجود آمدن طبقه نرم در ساختمان، اختلاف سختی جانبی طبقه تحتانی با طبقه فوقانی سازه است. علاوه بر این موارد، می توانیم به انعطاف پذیری زیاد طبقات تحتانی و ناپیوستگی در مسیر های بار نیز اشاره نماییم.
یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن طبقه نرم، سنگینی بیش از اندازه طبقات فوقانی نیز می باشد. از این رو می توانیم بگوییم معمولا در ساختمان های تجاری طبقه نرم در ساختمان بیشتر اتفاق می افتد. زیرا در این ساختمان ها ارتفاع ستون ها نیز بیشتر در نظر گرفته می شود.
اصولا ساختمان هایی که با طبقه نرم مواجه می شوند، مقاومت و اعضای باربر جانبی در انها طراحی و اجرا نشده است، ای این که این طراحی و اجرا به قدر کافی نبوده است. از این رو طبقه نرم در ساختمان ایجاد شده است.

سیستم پایش سلامت سازه (SHM)

می توانیم برای این روش مزایای متعددی بیان نماییم. از جمله ی مزایای این روش پایش سلامتی سازه ها می توانیم به هزینه های پایین این روش نسبت به کارایی آن اشاره نماییم. علاوه بر آن سیستم پایش سلامت سازه به صورت خودکار وضعیت سازه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
با استفاده از سیستم پایش سلامت سازه می توان به راحتی مکان ها و بخش هایی از سازه که از امنیت برخوردار هستند، یا فاقد امنیت هستند را مشخص نمود. علاوه بر آن با استفاده از ابزارهای کنترل ارتعاش سازه ها، احتمال هرگونه ناامنی را می توان از سازه دور کرد.
یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم پایش سلامت سازه می توانیم به تعیین آسیب دیدگی سازه آن هم با بالاترین سرعت به صورت خودکار اشاره نماییم. این مسئله به مهندسین عمران اجازه می دهد تا بتوانند در مورد برطرف کردن آسیب زمان بیشتری برای تصمیم گیری داشته باشند.

اصول اولیه طراحی سازه

طراحی سازه در ساختمان های مختلف، متفاوت است. اما باید هر مهندس معماری توانایی طراحی سازه را داشته باشد. از این رو مهندسین باید بتوانند از نرم افزارهای خاص طراحی به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. در غیر این صورت یک اشتباه در اصول طراحی ممکن است باعث مرگ افراد زیادی شود.

parking

ضوابط ومعیار های پارکینگ

صدور پروانه ساختمان و اضافات ساختمانی در صورتی مجاز می باشد که در طرح ساختمان و یا تغییرات آن حداقل تعداد پارکینگ بر اساس معیارهای زیر پیش بینی شود.