دسته: محیط زیست

سیستم پایش سلامت سازه (SHM)

می توانیم برای این روش مزایای متعددی بیان نماییم. از جمله ی مزایای این روش پایش سلامتی سازه ها می توانیم به هزینه های پایین این روش نسبت به کارایی آن اشاره نماییم. علاوه بر آن سیستم پایش سلامت سازه به صورت خودکار وضعیت سازه را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
با استفاده از سیستم پایش سلامت سازه می توان به راحتی مکان ها و بخش هایی از سازه که از امنیت برخوردار هستند، یا فاقد امنیت هستند را مشخص نمود. علاوه بر آن با استفاده از ابزارهای کنترل ارتعاش سازه ها، احتمال هرگونه ناامنی را می توان از سازه دور کرد.
یکی دیگر از مزایای استفاده از سیستم پایش سلامت سازه می توانیم به تعیین آسیب دیدگی سازه آن هم با بالاترین سرعت به صورت خودکار اشاره نماییم. این مسئله به مهندسین عمران اجازه می دهد تا بتوانند در مورد برطرف کردن آسیب زمان بیشتری برای تصمیم گیری داشته باشند.

ترک خوردگی سد

همه ی سد های دنیا به دلایل متعددی دچار ترک خوردگی می شوند. ترک خوردگی سد های بزرگ مورد بررسی مهندسین قرار گرفت. برخی به دلیل گرما، برخی به دلیل نامناسب بودن مواد اولیه، برخی دیگر نیز به دلیل مواد شیمیایی دچار ترک خوردگی شدند. اما باید بگوییم این ترک خوردگی ها را می توان به راحتی کنترل نمود و حتی ترمیم کرد.