برچسب: استاتنامیک

آزمایش استاتنامیک Statnamic در دریا

  پس از احداث شمع در دریا که غالبا یا شمع فلزی است که به روش کوبشی احداث می شود یا شمع بتنی که پیش از آن کیسینگ ته بسته باید اجرا شود نوبت...