برچسب: بهره وری انرژی

نحوه ساخت باغ بام Roof Garden

این روزها بحث باغ بام Roof Garden  در تهران به موضوعی روتین تبدیل شده است. یکی از آپشن های اکثر ساختمان ها شده است. درخت و گیاه به روی پشت بام رفتند. البته باید...