برچسب: تکنولوژی بتن

بتن الیافی (ساخت و کاربرد)

ساختمان سازی و سازه هایی که توسط مهندسین ساخته می شوند، نیاز به مقاومت سازی دارند. از این رو بیشتر مهندسین عمران ترجیح می دهند از بتن الیافی استفاده کنند. زیرا بتن های الیافی مه در سازه مورد استفاده قرار می گیرند، دارای مزایای بسیاری برای ساختمان هستند. این بتن های الیافی از فولاد، شیشه، کربن، کنف و.. استفاده می شود

افزودنی های بتن چه هستند؟

استفاده از برخی افزودنی های بتن به مهندسین عمران کمک می کند، تا سازه های خود را با استحکام و مقاومت بیشتری بسازند. این که از چه افزودنی و در چه زمانی استفاده نماییم، بستگی به شرایط خاصی دارد. باید بدانیم از بتن برای چه مکانی استفاده می کنیم، درصد آب آن چقدر است، تا چه میزان به مقاومت نیاز دارد و دیگر موارد.

افزودنی های بتن چه هستند؟

استفاده از برخی افزودنی های بتن به مهندسین عمران کمک می کند، تا سازه های خود را با استحکام و مقاومت بیشتری بسازند. این که از چه افزودنی و در چه زمانی استفاده نماییم، بستگی به شرایط خاصی دارد. باید بدانیم از بتن برای چه مکانی استفاده می کنیم، درصد آب آن چقدر است، تا چه میزان به مقاومت نیاز دارد و دیگر موارد.

آزمایشهای مقاومت بتن

مقاومت بتن هایی که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو باید پیش از اقدام به استفاده از بتن در ساختمان و بناهای متعدد، اقدام به انجام آزمایشات مقاومت بتن نمایید. این آزمایش ها به روش های متعددی صورت می پذیرد.

انواع ترک خوردگی بتن و نحوه ترمیم آنها

بتن هایی که در سازه مورد استفاده قرار می گیرند، به روش های متعددی دچار ترک خوردگی می شوند. باید بگوییم انواع ترک خوردگی بتن بسته به عوامل مختلفی ایجاد می شوند. برخی از این ترک خوردگی ها را می توانیم ترک خوردگی پیچشی، برشی، خمشی، ترک در طول تیر و.. بیان نماییم.

علل خرابی بتن در سازه ها

حتما بارهای با بتن هایی روبرو شده اید، که دچار خرابی شده اند. این بتن ها به دلایل متعددی دچار خرابی می شوند. می توانیم یکی از علل عمده خرابی بتن را نفوذ کلراید به درون بتن بدانیم. اصولا سازه هایی که نزدیک به آب دریا هستند بیشتر دچار خرابی می شوند. آن هم به دلیل کلراید موجود در آب دریا می باشد.