برچسب: طرح اختلاط

Mix design

طرح اختلاط بتن و عوامل مؤثر بر آن

طرح اختلاط بتن به معنی مخلوط کردن اجزای سازنده¬ی بتن و تعیین میزان استفاده از ترکیبات تشکیل دهنده¬ ی آن به طور متناسب است. خصوصیات سنگدانه از قبیل مقاومت، حداکثر اندازه، شکل و جذب آب بر میزان آب مصرفی، مقدار سیمان و سنگدانه¬ی ریز (یا ماسه سنگ) در طرح اختلاط بتن تأثیر می گذارند.

Mix design

تاثیر گرمای هوا در درصد آب به سیمان بتن

با توجه به گرمای منطقه و خشک شدن سنگدانه ها، آیا میزان جذب آب انها بر روی نسبت آب به سیمان تاثیر گذار نخواهد بود؟ پاسخ: سنگدانه های خشک مسلما” بخشی از آب خمیر...

Concrete-Mix-Design

طرح اختلاط بتن بر اساس استاندارد ACI

در ارائه‌ی مبانی طرح اختلاط بتن از چه پارامترهایی استفاده شده‌ است؟ حاشیه‌ی ایمنی مقاومت: در طرح اختلاط بتن از مقاومت فشاری متوسط(مقاومت هدف یا نشانه) استفاده می‌شود که بدین صورت بدست می‌آید که مقدار...

concrete_slump_test

روش تعیین کارایی بتن توسط آزمایش نشستSlump test

[1]روش تعیین کارایی بتن توسط آزمایش نشستSlump test برای بتن های خمیری و چسبنده با سنگدانه های تا قطر mm 40 بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۳ و ۴۹۲ و دت ۵۰۵ و...

concrete

بتن چیست ؟

بتن استخوان بندی است از مصالح سنگی دانه بندی شده با کمترین فضای خالی که دوغاب سیمان دور دانه های سنگی را اندود کرده و فضای خالی استخوان بندی سنگی را پر نموده و...