برچسب: aci

بتن ریزی در شیب

در سطح شیبدار تا چه زاویه ­ای می­ توان بتن ریزی کرد؟

   در سطح شیبدار تا چه زاویه­ ای می ­توان بتن ریزی کرد؟ آیا می­توان با بستن رابتیس در فواصل نزدیک به بهم سطح پرشیب را بتن ریزی کرد؟ بطور معمول این امر در...