• تقاطع شیخ بهایی، بن بست برنا
  • +989222395217
  • Ctcivil.ir@gmail.com
روسازی راه

روسازی راه

روسازی جاده ها سازه ای است که شامل لایه های متعدد از مواد مشخص فرآوری شده بالاتر از زیرسطح طبیعی خاک می باشد که عملکرد اصلی آن توزیع نیروهای حاصل از وسایل نقیله به لایه های زیرین است. در واقع، در مهندسی عمران، سطح اصلی جاده ها به عنوان روسازِی شناخته می شود.

خاکستر بادی در تثبیت لایه های روسازی

خاکستر بادی در تثبیت لایه های روسازی

امروزه، ویژگی های ناکارآمد خاک در پروژه های راهسازی به مسئله ای مهم تبدیل شده است و در بعضی موارد بهبود ویژگی خاک های نامناسب جزو مراحل اصلی احداث می باشد. خاکستر بادی به عنوان منبعی صنعتی برای تثبیت شیمیایی استفاده می شود. این مواد شیمیایی می توانند خصوصیاتی مانند مقاومت، تورم، شاخص شکل پذیری و قابلیت انعطاف پذیری را بهبود بخشند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت خاکستر بادی به تنهایی کارایی کافی در تثبیت خاک را ندارد و با ترکیب آن با سیمان یا آهک می توان به نتایج بهتری نسبت به استفاده هرک

استفاده از ماسک های یکبار مصرف در راهسازی

استفاده از ماسک های یکبار مصرف در راهسازی

روشی پایدار برای دفع ماسک های صورت استفاده شده در دوران کرونا با بازیافت آنها در جهت استفاده در روسازی جاده ایجاد کرده اند. این ماده جدید ترکیبی از ماسک های صورت یکبار مصرف خرد شده و مصالح بازیافتی ساختمانی پردازش شده است که برای استفاده در لایه های اساس جاده ها و روسازی ها طراحی شده است.